Следливост - од нива до трпеза - Солета

Следливоста е можност да се утврди потеклото на секоја суровина  од самото производство, прием под ЛОТ-броеви и  примена на истата па се до крајниот производ и неговата дистрибиција под единствени ЛОТ - броеви!

Солета  во текот на секојдневното работење има воспоставено систем кој овозможува постојано следење на суровините и материјалите за пакување кои доаѓаат во контакт со производите.

Системот за следливост се набљудува и евидентира секојдневно за сите производи. Евиденцијата се води од страна на одговорните лица во соодветни записи за следливост. Ефективнсота на следливоста е тестирана годишно како дел од интерните проверки!

Следливост – ОД НИВА ДО ТРПЕЗА


Вие сте на: Управување Следливост

Веб страницата користи колачиња (cookies) за да Ви овозможиме најдобро корисничко искуство. Прочитај повеќе.